1 RESULT
RulesRegulamin konferencji TestWarez 2019

Regulamin konferencji TestWarez 2019

§ 1 DEFINICJE Bilet Dokument elektroniczny wystawiany przez Organizatora po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji w systemie Syskonf oraz uiszczeniu ceny zakupu biletu. Bilet upoważnia Uczestnika do udziału w Konferencji. Hotel Hotel OSSA Congress & SPA z siedzibą w miejscowości Ossa, adres strony www http://ossahotel.pl/. Konferencja Wydarzenie organizowane przez Organizatora pod nazwą TestWarez 2019, którego celem jest …