Radosław Orszewski

[This talk is only in Polish language]

Gdy słyszysz słowo “Kanban” z dużym prawdopodobieństwem wyobrażasz sobie tablicę. Skąd biorą się na niej zadania? Zadania, które dotyczą przecież każdej zaangażowanej osoby: product ownera, testera, analityka czy developera. Dowiedz się czym jest Upstream Kanban, jak działa i jakie niesie korzyści, szczególnie w świecie, gdzie wszystko jest ważne i na teraz. Wszystko to w formie, którą już następnego dnia możesz zabrać do swojego zespołu.