Jakub Pietrzykowski

[This talk is only in Polish language]

Dlaczego lubimy wszystko uśredniać? Czy rzeczywiście wierzymy w statystycznego Kowalskiego, który ma być przedstawicielem wszystkich średnich cech społeczeństwa? A może jednak, ta cała średnia miała jedynie jakąkolwiek wartość na świadectwie szkolnym? 

Codziennie jesteśmy atakowani przez średnie wartości i powoli zaczynamy im ulegać. Zapraszamy je do naszych projektów, obciążamy nimi nasze decyzje, traktujemy jako szybką i wygodną odpowiedź na zarządzanie projektem.

Zapraszam na wykład, podczas którego postaram się opowiedzieć dlaczego warto podjąć próbę indywidualnej wyceny projektu oraz dlaczego QA powinien brać w tym udział od samego początku.