Grzegorz Borowiec

[This talk is only in polish language]

Bezpieczeństwo to jeden z najbardziej zaniedbywanych aspektów aplikacji webowych, a odpowiedź na pytanie „czy nasz system jest bezpieczny?” zaskakuje najczęściej miesiące po wdrożeniu. Nie musi tak być. Na spotkaniu opowiemy sobie, jak narzędzie OWASP ZAP wspiera pracę testera pokazując „nisko wiszące owoce”. Pójdziemy również krok dalej i pokażemy, jak przeprowadzić pełen test bezpieczeństwa aplikacji webowej. Pod koniec rozważymy scenariusze i sposoby integracji narzędzia OWASP ZAP z rozwiązaniami CI/CD.