Mateusz Bernat

[This talk is only in Polish language]

Postaram się odpowiedzieć na pytania: 

Kiedy i w jaki sposób przeprowadzać testy obciążeniowe systemów? 

Jak diagnozować najbardziej newralgiczne punkty infrastruktury i przygotowywać dla nich testy?

Jak definiować i odczytywać metryki testów obciążeniowych?

Swoje wystąpienie oprę na przykładach testów przygotowywanych m.in. dla serwisów:

–  obsługujących aplikacje mobilne i webowe (REST, WS API);

–  Real time big data analytics