Bartosz Bielicki

Dariusz Duleba

[This workshop is only in Polish language]

Testowanie manualne oraz wykorzystywanie gotowych narzędzi do codziennej pracy jest użyteczne. Co jednak, gdy projekt jest skomplikowany i nie ma dobrych rozwiązań, które pozwalają przetestować produkt? Tu przychodzi z pomocą umiejętność programowania. 

Podczas warsztatu użyjemy wirtualnej maszyny Linux’a na której

dostarczymy repozytorium git zawierające cały przebieg warsztatu.

Skorzystamy z IDE PyCharm oraz docker’a.

Napiszemy testy aplikacji posiadającej backend oraz frontend.

Testy będą napisane w pythonie przy wykorzystaniu biblioteki requests

do testów backandu oraz selenium do testów interfejsu użytkownika. Wszystkie wykorzystane biblioteki będą instalowane w wyizolowanym środowisku python’a stworzonym przy użyciu narzędzia virtualenv.

Pokarzemy możliwość debugowania testów.

Aby skorzystać z dobrodziejstw BDD wykorzystamy framework radish oraz

generator raportów. Postaramy się także użyć docker’a aby pozwolić na prostą

integrację testów ze środowiskiem CI.

Po warsztacie każdy uczestnik będzie w stanie wykorzystać dostarczone środowisko aby dostosować je do własnych potrzeb oraz implementować własne testy.