Leszek Maśniak

 [This talk is only in Polish language]

Informatyzacja Państwa pochłania środki wielokrotnie większe niż analogiczne systemy komercyjne a mimo to osiągamy za ich pomocą dość mizerne efekty.

Braki kadrowe, braki motywacji i nieumiejętne stosowanie prawa zamówień publicznych prowadzą do przepalania miliardów z kolejnych perspektyw budżetowych. Podczas wystąpienia, prelegent nie tylko podzieli się obserwacjami z wielu lat doradzania sektorowi publicznemu oraz pracy dla resortu cyfryzacji, ale też przedstawi propozycję wspólnego działania środowiska informatycznego, które może tę sytuację zmienić.